188134 | KLIJEŠTA VDE ZA SKID. IZ. L180mm

Detalji

Prednosti

  • Soft-Grip 3-komponentna sigurnosna ručka prema EN-u 60900.
  • Dugačka precizna oštrica za rezanje kablova i žica
  • Specijalno oblikovane oštrice – funkcija skidanja plašta za kablove Ø 5-16mm
  • Stručna funkcija skidanja izolacije do Ø 5,0mm za jedno- i višežilne vodiče
  • Rezne površine su induktivno pojačane.

Savjeti

Bijela žica (bakar/aluminij) vlačna čvrstoća do 220 N/ mm²
Srednja žica (žičani čavao) vlačna čvrstoća do 750 N/mm²
Tvrda žica (opružna žica) vlačna čvrstoća do 1800 N/mm²
Piano žica (kaljena čelična žica) vlačna čvrstoća do 2300 N/ mm²

Tehnički podaci

dužina 180 mm