200463 | SET L-ODVIJAČA INB. MAG. KUG. DU

Detalji

Prednosti

  • Kuglasta glava omogućuje rad do nagiba od 30°
  • Precizno proizveden u skladu s DIN/ISO
  • Površina matirani krom
  • Zakošeni rubovi pojednostavljuju uticanje u glavu vijka
  • Kuglična glava na magnet za fiksaciju vijka od vel. klj. 3

Karakteristike

  • Kuglasta glava omogućuje rad do 30° naginjanja.

Savjeti

  • Kuglasta glava je magnetizirana od veličine 3.

Opseg isporuke

  • Vel. ključa 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10