133917 | NAS.PRODUŽETAK UDARNI 200MM 1”

Detalji

Karakteristike

  • Prema DIN-u 3121, podnosi udarce, za ručno i strojno korištenje.