802974 | ALAT ZA FIXPIN-FIKSIR. EKSERE

Detalji

Područja primjene

  • za montažu Fixpin-a

Prednosti

  • drška s velikom zaštitnom površinom

Karakteristike

  • Odgovara DIN-u 255 za udarne alate