169085 | IGLA ZA OCRTAVANJE METALA

Tehnički podaci

dužina 150 mm
fi 6 mm
Number tips: 1 ST
Material tip: carbide