27170 | STEZALJKA ZA KABLOVE SDK5 450V

Detalji

Područja primjene

  • Profesionalno spajanje za radove u graditeljstvu.

Prednosti

  • Moguće spajanje više različitih presjeka žice u u jednoj stezaljci.
  • Prozirni prozor za vizualnu kontrolu priključnog mjesta, za veću sigurnost kod montaže.
  • Mala snaga uvlačenja voda – velika otpornost na povlačenje.
  • Zatične stezaljke za rasvjetu: moguće spajanje različitih tipova vodova (fleksibilna, masivna)

Karakteristike

  • Raspon stezanja:
  • 0,5 mm² – 2,5 mm² za krute, jednožičane vodiče
  • 1,5 mm² – 2,5 mm² za krute, višežičane vodiče

Tehnički podaci

materijal kućište: plastika
dužina skinute izolacije, do: 8 mm
dužina skinute izolacije, do: 9 mm