409170 | MATICA DIN934 M18x1.5 Zn #25

Detalji

Savjeti

  • Opasnost od krtosti pod utjecajem dodira sa vodikom:
  • kod presvučenih galvaniziranih dijelova na visoko pričvrsnim dijelovima od 1000 N/mm² (npr. FKL 10) i elastičnim dijelovima s tvrdoćom od 320 HV, ne može se zasigurno isključiti opasnost od krtosti pod utjecajem dodira sa vodikom (krhki lom)-vidi tehničke podatke