245347 | DVOKOMPO. MASA BRICK 410ml

Detalji

Područja primjene

  • Učvršćivanje srednje teških do teških tereta, npr. fasadnih i stropnih konstrukcija i nadstrešnica, pergola, nadsvođenih prolaza, rukohvata, rešetki, sanitarnih elemenata sa sitastom čahurom u cigli sa komorama ili kamenim blokovima sa komorama

Prednosti

  • Visoka iskoristivost morta zbog optimizirane 410 ml kartuše
  • Ugradnja bez sile širenje, moguća montaža i na rubovima podloge na koju se ugrađuje
  • Moguća uporaba kartuše i nakon dužih vremenskih prekida izmjenom mješaća
  • Uporabiv i kao masa za popravak ili kit

Karakteristike

  • 2-komponentni spojni mort na bazi poliestera, sadrži stirol

Upute za obradu

  • Ciglu i kamen sa komorama bušiti bez uporabe čekića
SKU: 245347 Kategorija: