163708 | BOCA-RUČNI RASPRŠIVAČ 500ml

Detalji

Područja primjene

Obrada kemijskih proizvoda bez plinskog poticanja.

Karakteristike

  • Podešavanje mlaza okretanjem sapnice.

Tehnički podaci

zapremnina 0,5 l