,

365948 | PASTA MONTAŽNA ZA KOČNICE 200ml

Tehnički podaci

sadržaj, vrijednost 200
bačva posuda [1]
sadržaj 200 ml
kemijska baza: aluminij, ulje visoke molekulske mase, anorganska veziva
Miris: karakterističan
otpornost na temperaturu: -20 °C – +1500 °C
boja: aluminij / srebro
Raspon temperature primjene: 5 °C – 35 °C