122530 | GEDORA UDARNA KRATKA 1” 27mm

Detalji

Karakteristike

  • Prema DIN-u 3129, podnosi udarce, za ručno i strojno korištenje.