4359 | MATICA DIN934 8.8 M6 Zn #100

Detalji

Savjeti

  • ~ ISO 4032
    DIN ISO Razlike vidi u tabeli
  • Ø < = M4 i >=M42 biti će isporučene prema DIN-u 934, odnosno prema ISO 4032 (Norme su identične za te mjere)