121460 | SET KLIJEŠTA SIGUR. U SP. 6-DJEL

Detalji

Opseg isporuke

  • 1 x kliješta za sigurnosne prstene, vanjska, 10 – 25 mm.
  • 1 x kliješta za sigurnosne prstene, vanjska, 19 – 60 mm.
  • 1 x kliješta za sigurnosne prstene, vanjska, 40 – 100 mm.
  • 1 x kliješta za sigurnosne prstene, unutarnja, 12 – 25 mm.
  • 1 x kliješta za sigurnosne prstene, unutarnja, 19 – 60 mm.
  • 1 x kliješta za vodene crpke, 250 mm.