50043 | ČISTAČ ZA VODU SA DRŠKOM 600mm

Detalji

Prednosti

  • Zahvaljujući dvostrukoj usnici zasuna za vodu osigurava se čisto izvlačenje vode
  • Gumeni zasun ima snažnu i stabilnu gumenu letvicu

Savjeti

  • Zasuni za vodu se isporučuju s drvenim štapićem
  • Gumeni zasun se isporučuje bez štapića (odgovarajući bi bio proizv. 20236)