32283 | DISK ZA POLIRANJE FILC fi115 MED

Detalji

Područja primjene

  • Učinkovito čišćenje, brušenje i poliranje plemenitog čelika, čelika, jako tvrdih čelika, aluminija i nemetala.
  • Visoka učinkovitost primjenom kod zavarivanja, lakiranja i obrade metala.
  • Čišćenje površina raznih materijala.
  • Uklanjanje kamenca i laka sa izradaka.
  • Pripremanje, naknadno poliranje i gletanje zavarenih spojeva.
  • Poliranje plemenitih čelika.
  • Uklanjanje obojenih tragova npr. nakon zavarivanja ili plazma rezanja.

Prednosti

  • Prikladan za rubno i površinsko brušenje, nije potreban dodatni brusni tanjur.

Upute za obradu

  • Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom broja okretaja.