VIJAK ŠESTEROKUTNI DIN931 8.8 Zn #100

125793
405426
Detalji
Dužina djelomičnog navoja b u mm kod Ø M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
b kod dužine D <= 125 mm 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b kod dužine D > 125 – 200 mm 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b kod dužine D > 200 mm 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97