369076 | SET ADAPTERA-REDUKCIJA 6-D

Detalji

Prednosti

  • Svi adapteri i reduktori jasno su poredani
  • Kroz bravu kuglice na izlazu osigurava se brzo spajanje, sigurno držanje i brzo otpuštanje s utičnicom
  • Verzije s pogonom od 3/4 “ili 1” imaju provrt za okretanje. Kao rezultat toga oni se mogu kombinirati sa alatom sa zglobnim pogonom

Savjeti

  • Kod smanjenja obratite pozornost na maksimalni zakretni moment manjeg pogona. Kao npr. od 3/4 “do 1/2”. Ovdje na jednu manju komponentu djeluje vrlo visoka sila

Opseg isporuke

  • Po 1 x Adapter 1/4“ na 3/8“, 3/8“ na 1/2“, 1/2“ na 3/4“
  • Po 1 x Redukcija 3/4“ na 1/2“, 1/2“ na 3/8“, 3/8“ na 1/4“