197017 | RUP.PL.ZA ALAT 1500X450

Detalji

Prednosti

  • 4 rasterske mjere od posebnog čelika visoke čvrstoće omogućavaju sustavan red.
  • Kvadratne rupe za vertikalnu i horizontalnu montažu, zbog kojih se najbolje iskorištava postojeći prostor.
  • Rubovi presavijeni i pojačani sa jakim potpornjima za maksimalno opterećenje.
  • Plava zapečena boja (RAL 5003).

Savjeti

  • Sustav rupičastih ploča pruža mogućnost smještaja držača za svaki alat ili pojedine dijelove.
  • U kvadratne rupice lako se umeću držači te se mogu čvrsto stegnuti.
SKU: 197017 Kategorija:

Tehnički podaci

materijal: čelični lim